Amanda Romppala

Project Coordinator at Division for Contract Education

Email:
amanda.romppala[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 1852
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Som projektkoordinator vid Avdelningen för uppdragsutbildning är min huvuduppgift att administrera och genomföra utbildningsprojekt för yrkesverksamma. Det innebär tät kontakt med kunder, kursdeltagare, utbildare och andra involverade parter. Jag arbetar främst med en chefs- och ledarskapsutbildning för blivande kyrkoherdar inom Svenska kyrkan och arbetar även med utbildningar inom Medicin & Vård.

Besök vår webbplats www.uu.se/uppdragsutbildning

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Amanda Romppala