Karin Staxäng

Research Engineer at Department of Immunology, Genetics and Pathology, Facilities; BioVis

Email:
karin.staxang[AT-sign]igp.uu.se
Mobile phone:
+46 70 4250634
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 20
752 37 Uppsala
Postal address:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Bistår kunder inom biologiska/medicinska fältet. Utför preparering och bildtagning av prover för elektronmikroskopisk analys.

Vänligen se BioVis hemsida för vidare information om tekniker, pris- och kontaktuppgifter:

https://www.biovis.uu.se/

Keywords: biovis transmissionselektronmikroskop immunoguld negative staining em tem elektronmikroskopi exosomer

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Tidigare arbetat på Klinisk Patologi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Karin Staxäng