Laima Vaige

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Laima.Vaige[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7423
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

Laima Vaige is a senior lecturer in private international law and a member of the scientific advisory board at the Centre for Multidisciplinary Research on Religion and Society (CRS) of Uppsala University. She is a team-leader at CRS regarding Theme 3: Family, Gender and Demography.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Laima Vaige är universitetslektor i internationell privat- och processrätt. Hon är också invald forskare på Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet samt temaledare för Tema 3: Familjen, rättsordningen och samhället, som syftar till att utforska de juridiska, religiösa, kulturella, sociala och politiska processer genom vilka normer kring familj och intimitet (om)definieras.

Benzeliusbelöning (2023) för “framstående rättsjämförande studier som analyserar staters grundläggande skyldigheter att värna mänskliga rättigheter och skyddet för sexuella minoriteter i Europa”.

Gender from the Perspective of EU’s Private International Law

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Laima Vaige