Inger Nilsen

PhD student at Department of food studies, nutrition and dietetics

Email:
inger.nilsen[AT-sign]ikv.uu.se
Visiting address:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 560
751 22 UPPSALA

PhD student at Center for Clinical Research Dalarna

Visiting address:
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Postal address:
Nissers väg 3
791 82 FALUN

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand vid Centrum för klinisk forskning i Dalarna samt vid Institutionen för Kostvetenskap, Uppsala universitet och arbetar som dietist på Mora lasarett.

Mitt avhandlingsarbetet handlar om glukosprofil och kost före och efter bariatrisk kirurgi. På Mora lasarett arbetar jag främst med nutritionsbehandling vid kirurgi t ex cancerkirurgi och bariatrisk kirurgi.

Keywords: obesity diet clinical nutrition metabolism

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Glukosprofil och kostfaktorer före och efter bariatrisk kirurgi

Bariatrisk kirurgi (exempelvis gastric bypass och sleeve gastrektomi) vid fetma är idag en allt mer förekommande behandlingsmetod. I och med de anatomiska förändringarna av mag-tarmkanalen och medföljande metabola- och endokrina förändringar hos patienten påverkas aptit, matpreferenser, portionsstorlekar, dryckesintag och absorption av energi- och näringsämnen. Samtidigt avser operationen som sådan förbättra patientens blodglukosreglering. Vilken roll olika former av mat- och dryckesintag har för glukosnivåerna är inte helt klarlagt. Syftet med aktuellt avhandlingsarbete är därför att närmare undersöka kost- och näringsintag samt interstitiell glukosprofil hos patienter före och efter bariatrisk kirurgi.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Inger Nilsen