Therese Hellman

Adjunct senior lecturer at Department of Medical Sciences, Occupational and Environmental Medicine

Email:
therese.hellman[AT-sign]medsci.uu.se
Telephone:
+4618-6119743+46-72 4500743
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 60
752 37 UPPSALA
Postal address:
Arbets- & miljömedicin, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Women's and Children's Health, Occupational Therapy

Email:
therese.hellman[AT-sign]neuro.uu.se
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Universitetslektor i arbetsterapi vid institutionen för neurovetenskap. Tjänsten är förenad med klinisk tjänstgöring vid Akademiska sjukhuset.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Fokus i min forskning är arbetshälsa ur ett hälsofrämjande såväl som rehabiliterande perspektiv. När det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet är jag särskilt intresserad av medarbetardelaktighet samt vilka mekanismer som krävs för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bli långsiktigt varaktigt i en organisation. Inom forskningen rörande arbetslivsinriktad rehabilitering är arbetssätt som främjar arbetsåtergång, specifikt gällande samverkan mellan rehabilitering, patient och arbetsgivare, mitt största intresseområde.

Jag arbetar för närvarande med flera olika forskningsprojekt:

- Arbetsgivarinvolvering för att främja återgång till arbete för personer med långvarig smärta inom specialistrehabilitering.

- Arbetsgivarinvolvering för att främja arbetsåtergång för personer med mild till måttlig psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta som söker vård i primärvård.

- Metodik för att främja medarbetardelaktighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet (riskbedömning) inom handelsbranschen.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Therese Hellman