Marc Landeman

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
marc.landeman[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7998
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Director at Real Estate Research Institute

Visiting address:
Trädgårdsgatan 1, plan 3

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jur. dr

Avhandling: Markåtkomstersättning

Jag forskar inom området speciell fastighetsrätt. Forskningen är inriktad mot frågor som rör förändrad markanvändning, främst markåtkomst och ersättning samt intresseavvägningar vid lokaliserings- och lämplighetsprövningar. Centrala lagstiftning för min forskning är bl.a. expropriationslagen, fastighetsbildnings, plan- och bygglagen, anläggningslagen, minerallagstiftning och annan lagstiftning som rör infrastruktur.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Marc Landeman