Marc Landeman

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
marc.landeman[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7998
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Director at Real Estate Research Institute

Visiting address:
Trädgårdsgatan 1, plan 3

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jur. dr och universitetslektor i civilrätt, särskilt fastighetsrätt

Föreståndare vid Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF)

Föreståndare för Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning

Avhandling: Markåtkomstersättning

Min undervisning och forskning berör bl.a.:
Anläggningslagen
Expropriationslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
Ledningsrättslagen
Miljöbalken
Plan- och bygglagen
Väglagen

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag undervisar och forskar brett inom fastighetsrätten. Min forskning rör bl.a. ersättningsfrågor och intresseavvägningar vid förändrad markanvändning.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Marc Landeman