Maria Håkansson Ramberg

Lecturer at Department of Education

Email:
maria.ramberg[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 7985
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är disputerad i tyska (2021) inom forskarskolan för ämnesdidaktik vid Uppsala universitet. Min forskning omfattar framför allt olika perspektiv inom bedömning, men jag intresserar mig frågor rörande skolforskning, språkdidaktik och Gemensam europeisk referensram för språk, GERS.

Jag undervisar kurser i tysk språkvetenskap, språkdidaktik samt betyg och bedömning. Medlem i forskningsnätverken Språk & Lärande och SCOD vid Uppsala universitet.

Keywords: språkinlärning uppgiftskonstruktion tysk språkvetenskap undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext gers (cefr)

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har flerårig undervisningserfarenhet av läraryrket – från såväl ungdomsskolan som från universitetsnivå. Under senare år har jag regelbundet medverkat i olika fortbildningssammanhang rörande språkundervisning och bedömning, bl. a. som föreläsare för verksamma lärare och vid utvecklandet av fortbildningsmaterial för Skolverket (den muntliga och skriftliga modulen inom Språksprånget).

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mina forskningsintressen rör framför allt skolforskning, särskilt inom fälten för språkdidaktik, språkinlärning och bedömning. Jag är fil. lic. i tyska med didaktisk inriktning från Linnéuniversitetet. I min licentiatuppsats från 2016 undersöker jag genom intervjuer med gymnasielärare och analyser av elevtexter bedömningen av skriftlig produktion från det nationella provmaterialet i tyska för gymnasiet.

Inom ramen för mitt avhandlingsarbete undersökte jag aspekter av validitet vid bedömning av gymnasieelevers skriftliga kompetens ur ett bedömningsteoretiskt perspektiv. Studien handlar om i vilken grad resultatet av en bedömning av elevtexter i en svensk skolkontext är valid och tillförlitlig, bl.a. i relation till en språknivå enligt Gemensam europeisk referensram för språk, GERS.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Maria Håkansson Ramberg