Erika Boije

PhD student at Department of Theology, Church History and Mission History

Email:
erika.boije[AT-sign]teol.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postal address:
Box 511
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand i kyrkohistoria och i min avhandling studerar jag gestaltningen av religion och frågor som berör nationalism och genus i den historiska romanen Fältskärns berättelser (1853–1867) av den finlandssvenske författaren, redaktören och historikern Zacharias Topelius. Jag analyserar ideal och motbilder i Topelius gestaltning av framförallt olika kristna konfessioner och deras identitetsskapande funktion och roll i det finländska nationsbygget.

Keywords: gender history 19th century nationalism memory studies historieskrivning och historiebruk intersectionality early modern history topelius anti-catholicism anti-jesuitism kulturprotestantism litteratur

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Erika Boije