Aravinda Berggreen Clausen

PhD student at Department of food studies, nutrition and dietetics

Email:
aravinda.berggreen-clausen[AT-sign]ikv.uu.se
Telephone:
+4618-471 2395
Fax:
018-471 2261
Visiting address:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 560
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt doktorandprojekt kommer att undersöka hur matrelaterade närmiljöer påverkar mat, hälsa och välbefinnande hos personer med eller med risk för kroniska sjukdomar som diabetes typ-2. Projektet utgör en kompletterande del till den forskningsstudie som genomförs inom ramen för SMART2D, ett EU-finansierat projekt som studerar typ 2-diabetes och människors möjlighet och förmåga till egenvård (http://ki.se/en/phs/smart2d).

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.