Vendela Zetterqvist

Adjunct senior lecturer at Department of Medical Sciences, Child and Adolescent Psychiatry

Email:
vendela.zetterqvist[AT-sign]neuro.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10

Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Psykolog, docent i klinisk psykologi. Kliniskt verksam vid barn- och ungdomspsykiatrin, Akademiska Sjukhuset.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Se min profil på Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25653219900

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning handlar om psykologiska och kontextuella mekanismers roll vid kroppslig och psykiatrisk ohälsa. Psykologiska och kontextuella variabler kan fungera som risk- eller skyddsfaktorer vid utvecklandet och förvärrandet och somatiska och psykiatriska ohälsotillstånd. I min forskning försöker jag förstå hur dessa mekanismer verkar och hur de kan påverkas av psykologiska interventioner. De variabler jag framförallt intresserar mig för är undvikandebeteende, acceptans, psykologisk flexibilitet, känsloreglering och sömn. Den ohälsa jag huvudsakligen forskat på är tinnitus, kronisk smärta och barnpsykiatriska tillstånd. De psykologiska interventioner jag utformat och utvärderat är beteendeterapeutiska till sin inriktning.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

För närvarande har jag två pågående forskningslinjer.

Den ena rör risk- och skyddsfaktorer för barnpsykiatriska tillstånd med fokus på sömn och känsloreglering. Denna forskning sker vid Uppsala Universitet i forskargrupp Barn-och ungdomspsykiatri.

Den andra rör psykologiska mekanismer och psykologisk behandling vid långvarig smärta och i den forskningslinjen är jag knuten till Karolinska Institutet, forskargrupp Wicksell.

En tidigare forskningslinje rörde psykologiska mekanismer och psykologisk behandling vid tinnitusbesvär. I den forskningen var jag knuten till Linköpings Universitet och de studierna syns inte i publikationslistan nedan då de publicerades innan jag blev anknuten till Uppsala Universitet.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Vendela Zetterqvist