Hedvig Zetterberg

PhD student at Department of Women's and Children's Health, Physiotherapy

Email:
hedvig.zetterberg[AT-sign]neuro.uu.se
Telephone:
+4618-471 4260
Visiting address:
Room BMC C2:2 BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 593
751 24 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Doktorand i fysioterapi.

Forskningsområdet är beteendemedicin och långvarig smärta, med särskilt fokus på arbetsförmåga.

De olika forskningsprojekt jag arbetar med är dels inom forskningsprogrammet U-PAIN vid Uppsala universitet och smärtcentrum på Akademiska sjukhuset, och dels samverkan med forskargruppen CHAMP vid Örebro universitet. Gemensam nämnare är interventioner som involverar arbetsplatsen, för personer som är i risk för sjukskrivning eller som är långtidssjukskrivna.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är klinisk doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap, och har min tjänst vid Akademiska sjukhuset. Mina forskningsintressen rör framför allt olika aspekter av beteendemedicin; hur beteende- och omgivningsfaktorer påverkar hälsa och ohälsa.

Undervisning

Jag undervisar 20% på Fysioterapeutprogrammet sedan 2016, dessförinnan som timanställd sedan 2011. Här är jag huvudsakligen engagerad i beteendemedicinsk fysioterapi, på grund- och avancerad nivå, och i forskningsmetodik och uppsatshandledning. Jag undervisar också i forskningsmetoden single case design i en kurs om tillämpad beteendeanalys vid Stockholms universitet.

Konferensbidrag

Hedvig Zetterberg, Ida Flink, Sören Spörndly-Nees, Sofia Wagner, Rolf Karlsten, Pernilla Åsenlöf. Behavioral Medicine Oriented Physiotherapy in the context of Return to Work Coordination for Chronic Pain. Poster vid International Congress of Behavioural Medicine 2021, 7-11 juni 2021 (digital)

Hedvig Zetterberg, Ida Flink, Sören Spörndly-Nees, Sofia Wagner, Rolf Karlsten, Pernilla Åsenlöf. Work-directed rehabilitation – preliminary analyses. Poster och muntlig presentation vid The second international online N=1 Symposium, 14-16 april 2021 (digital)

Övriga presentationer

Inbjuden föreläsare vid Svenska föreningen för beteendeanalys, 25-års jubileum. Ämne: Beteendeanalys för fysioterapeuter. Stockholm, 25 september 2021.

Invited speaker to the scientific symposia: Teaching and learning behaviour change in different contexts: an Education & Training Symposium, vid International Congress of Behavioural Medicine 2021, 7-11 juni 2021 (digital)

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Hedvig Zetterberg