Cecilia Lundin

Affiliated Researcher at Department of Women's and Children's Health, Reproductive Health

Email:
cecilia.lundin[AT-sign]uu.se
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Omkring 10% av alla kvinnor som använder kombinerade p-piller rapporterar humörbiverkningar i form av ökad nedstämdhet eller irritabilitet. Trots att p-piller funnit i mer än 50 år har väldigt få studier försökt utvärdera hur många kvinnor som faktiskt drabbas och i hur stor omfattning dessa biverkningar verkligen beror på behandlingen. I en stor multicenterstudie kommer vi nu att jämföra humörpåverkan och påverkan på kvinnors sexuella funktion mellan p-piller och placebo. Studien har pågått i snart två års tid och i dagarna kommer vi att kunna avsluta studien.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.