Anna Wikman

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Women's and Children's Health, Reproductive Health

Email:
anna.wikman[AT-sign]kbh.uu.se
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt forskningsintresse handlar i stort om hur människor som drabbas av somatiska sjukdomar mår psykiskt, och hur vi kan minska, förebygga eller behandla psykisk ohälsa. Sedan jag disputerade år 2009 vid University College London på en avhandling som handlade om posttraumatiska stressreaktioner, ångest, depression och hälsobeteenden efter hjärtinfarkt har jag studerat psykologiska reaktioner i samband med cancer. Min nuvarande forskning fokuserar på psykisk ohälsa, föräldraskap och relationspåverkan i samband med en cancersjukdom. Syftet med dessa forskningsprojekt är att undersöka faktorer som bidrar till psykisk ohälsa samt att utveckla implementerbara insatser som kan bidra till ett förbättrat mående vuxna med cancer som upplever ett behov av stöd efter sin behandling. Vidare är jag även involverad i studier som undersöker faktorer som påverkar psykisk ohälsa bland kvinnor i samband med graviditet och förlossning.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna Wikman