Carl Mikael Wærn-Carlsson

Researcher at Department of History

Email:
carlmikael.carlsson[AT-sign]hist.uu.se
Telephone:
+4618-471 1545
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

I am a researcher for the Gender and Work Project. My dissertation, Det märkvärdiga mellantinget, is about the dissolution of the Swedish estates in the 19th Century. It is generally, by me, considered to be "a great book" (me, right now).

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade vid Stockholms universitet 2016 men har sedan 2017 i huvudsak varit knuten till Uppsala. En stor del av min forskning handlar om hur människor definierat och kategoriserat andra människor, platser samt arbets- och försörjningsrelationer, särskilt under 1700- och 1800-talen. Begrepp som namn, hem, yrke och stånd har en given plats i mitt blickfång.

Jag deltar för närvarande, finansierad av Handelsbankens forskningsstiftelser, som forskare i projektet “Att skapa och behålla förtroende efter Sveriges första bankkris: Stockholms banco och Riksens ständers bank 1660–1721”, under ledning av Christofer Pihl. Under vårterminen 2022 är jag också vikarierande universitetslektor vid Stockholms universitet.

Min doktorsavhandling finns utgiven som oratorium. Hemsidan detmärkvärdigamellantinget.se krånglar, men låtarna finns på Spotify i albumet "Det märkvärdiga mellantinget – The Musical".

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Carl Mikael Wærn-Carlsson