Carl Mikael Wærn-Carlsson

Tutor adviser at Department of History

Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

Supervisor

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade vid Stockholms universitet 2016 och är numera åter i huvudsak verksam där, men handleder vid Uppsala universitet och är knuten till projektet Gender and Work. En stor del av min forskning handlar om hur människor definierat och kategoriserat andra människor, platser samt arbets- och försörjningsrelationer, särskilt under 1700- och 1800-talen. Begrepp som namn, hem, yrke och stånd har en given plats i mitt blickfång.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Carl Mikael Wærn-Carlsson