Joakim Sundh

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Psychology, Perception and Cognition

Email:
joakim.sundh[AT-sign]psyk.uu.se
Telephone:
+4618-471 7177
Visiting address:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 1225
751 42 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Utbildning

2014: Psykologexamen, Uppsala Universitet

Forskning

Min forskning handlar om människors förmåga (eller oförmåga) att göra sammanslagna riskbedömningar, till exempel en bedömning av den totala risken att ett antal osäkra händelser alla inträffar. Dels undersöker jag vilka slags strategier som människor använder när de gör sådana bedömningar (t.ex. om de utgår från sannolikhetslärans regler eller om de använder tumregler och heuristik) och dels hur effektiva de strategierna är. I en miljö där risker är perfekt kända och oberoende av varandra är sannolikhetsläran ofta den mest effektiva strategin, men i miljöer där risker är beroende av varandra eller då kunskapen av riskerna inte är perfekt kan det potentiellt visa sig att andra strategier ger lika bra eller bättre resultat.

Undervisning

Jag undervisar främst inom vetenskaplig metod och utredningsmetodik, huvudsakligen genom handledning av laborationer och utredningsarbete, men även föreläsningar och seminarier.

Tredje uppgiften

Jag har ett stort intresse av hur vetenskaplig forskning gestaltas och förstås (eller missförstås) i media och det allmänna samtalet, i synnerhet eftersom rapportering av vetenskapliga undersökningar påverkar många viktiga beslut för många människor. Genom att öka förståelse för den vetenskapliga processen kan man också hjälpa folk att fatta mer upplysta beslut, vilket jag själv hoppas på att kunna bidra med.

Publikationer

Sundh, J., & Juslin, P. (2015, August). Cognitive Strategies when Integrating Mutually Dependent Probabilities. Poster presented at the Subjective Probability, Utility, and Decision Making Conference, Budapest (Hungary).

Sundh, J., & Juslin, P. (2015, November). Cognitive Strategies when Integrating Mutually Dependent Probabilities. Poster presented at the Society of Judgment and Decision Making Conference, Chicago (USA).

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Joakim Sundh