Linn Kullberg

PhD student at Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research

Email:
linn.kullberg[AT-sign]pubcare.uu.se
Telephone:
+4618-471 6559
Mobile phone:
+46 73 4697608
Visiting address:
BMC, Husarg. 3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand i hälso- och sjukvårdsforskning vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet. I mitt doktorandprojekt undersöker jag framväxten av privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige, med ett särskilt fokus på hur personer med tillgång till sådana försäkringar använder och upplever dessa tjänster.

Läs mer om projektet här

Keywords: welfare state politics patient choice marketization private health insurance voluntary health insurance

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Utbildning

 • Doktorand i hälso- och sjukvårdsforskning, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet (2016-
 • Politices masterexamen (2014), Uppsala Universitet
 • Politisk Kandidatexamen (2011), Uppsala Universitet

Undervisning

 • Forskningsdesign, metoder och statistik inom folkhälsovetenskap (15 hp), Masterprogrammet i folkhälsa
 • Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation (7,5 hp), Masterprogrammet i folkhälsa
 • Ledarskapsutbildning II: Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation (2,0 hp), Läkarprogrammet
 • Hälsopolitik och hälsoekonomi, grundnivå (7,5 hp)

Förtroendeuppdrag

 • Sekreterare, Styrelsen för doktorandföreningen vid inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, läsåret 2019-2020.
 • Doktorandrepresentant, Forskarutbildnings gruppen (FUG) vid inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, läsåret 2019-2020.
 • Doktorandrepresentant vid utvärdering av forskarutbildningen inom medicin och farmaci vid Uppsala universitet, hösten 2019.
 • Doktorandrepresentant, arbetsmiljögruppen vid inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, läsåret 2017-2018.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Pågående projekt

Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige

I detta forskningsprojekt undersöker vi framväxten av privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige. Syftet är att öka kunskapen om vilka som har denna typ av försäkring, hur dessa används och upplevs av de som har tillgång till dem. Mer specifikt vill vi svara på frågorna:

 • Vad kännetecknar dem som har tillgång till en privat sjukvårdsförsäkring i Sverige?

 • Hur nyttjar privata sjukvårdsförsäkringstagare sin privata försäkring och hur upplever de sin roll som patient när de besöker den privata sjukvården jämfört med den offentligt finansierade hälso- och sjukvården?

 • Påverkas inställningen till den offentligt finansierade sjukvården av att man har tillgång till en privat sjukvårdsförsäkring?

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Linn Kullberg