Emma Laurin

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Email:
emma.laurin[AT-sign]edu.uu.se
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är FD och lektor i utbildningssociologi vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Mina forskningsintressen är sociala gruppers utbildningsstrategier, elever med långvarig skolfrånvaro och betydelsen av neuropsykiatriska diagnoser i skolan.

Jag tillhör forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), undervisar framförallt i utbildningssociologi och är koordinator för forskarskolan Skola, sport, skärm.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Emma Laurin