Anna Sandström

Environmental coordinator at Buildings Division, Unit for environment and physical work environment

Email:
anna.s.sandstrom[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 1764
Mobile phone:
+46 70 1679061
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2

Postal address:
Box 256
751 05 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar med universitetets miljöledningssystem, vilket hanterar vår miljöpåverkan från verksamheten rörande resor, inköp, återbruk, avfall, energi och kemikalier. Detta innebär bland annat utformande av miljömål och handlingsplan, samordna interna miljörevisioner, sammanställande av miljöredovisning, lag- och omvärldsbevakning, utbildning, samordna miljöombud, ställa miljökrav i upphandling och stötta verksamheten i frågor som berör ovanstående.

Keywords: hållbar utveckling miljöarbete miljömål miljö miljöledning miljöledningssystem miljörevision uppsala klimatprotokoll agenda2030

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna Sandström