Hanna Spangenberg

Post doctoral at Department of Medical Sciences, Child and Adolescent Psychiatry

Email:
hanna.spangenberg[AT-sign]neuro.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10

Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Specialistläkare i psykiatri och medicine doktor.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är specialistläkare i psykiatri och arbetar på Ätstörningsenheten vid Akademiska sjukhuset. Jag disputerade 2023 på en avhandling om personlighet och personlighetssyndrom, och är nu i uppstartsfasen av ett projekt som post doc inom ätstörningsforskning. Jag har ett stort intresse för undervisning och har sedan 2012 deltagit i undervisningen på läkarprogrammet i Uppsala.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

I mitt avhandlingsarbete gjorde jag en uppföljningsstudie av individer som i ung vuxenålder varit patienter inom psykiatrin. Jag undersökte bland annat hur personlighet och personlighetssyndrom utvecklades över tid, och vilken inverkan dessa hade på sociala och biologiska utfall.

Jag håller nu på att starta upp ett projekt som post doc. I detta projekt kommer jag att undersöka riskfaktorer för utveckling av svår ihållande ätstörning. Att identifiera sådana faktorer skulle kunna leda till att de i framtiden går att påverka och därmed minska risken för ett långvarigt förlopp av ätstörningar.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Hanna Spangenberg