Lennart Rolandsson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Email:
lennart.rolandsson[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 2412
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

Programming is a mandatory content in school and therefore students are expected to learn the subject. But, what is actually possible to teach and learn in primary and secondary school? After all, programming embrace a lot of values from industry. The revised curriculum (2018) in mathematics and technology put pressure on teachers to develop new praxeologies and develop new habits. Can they do that?

Keywords: didaktik programmering professionsutveckling didaktiska modeller

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

I min doktorsavhandling (Rolandsson, 2015) undersöker jag mötet mellan lärares intentioner och det dom tror sig iscensätta.

Rolandsson, L. (2015). Programmed or Not: A study about programming teachers’ beliefs and intentions in relation to curriculum.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Sedan 1970-talet har man investerat stora pengar i datorer och informationsteknologi för att svensk skola skall kunna möta samhällets behov av teknisk kompetens. Nyligen (ht18) infördes programmering som ett obligatoriskt inslag i grundskolan. En nyckelfråga är lärares ämnes- ämnesdidaktiska kunskaper.

Skolämnet programmering är ett intressant studieobjekt om man beaktar genus, läroplansteoretisk diskussioner och lärares professionsutveckling. Statistik från Skolverket visar på ett ämne som inte har attraherat flickor i den grad som borde vara naturligt. Så har det varit under lång tid.

Idag arbetar jag i två forskningsprojekt "Didaktiska modeller för lärares professionsutveckling i programmering och hållbar utveckling" (RG) , finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (fram till 2022) och "Införande av programmering i skolans matematik - när algebraiskt tänkande interagerar med datalogiskt tänkande" (RG), finansierat av Vetenskapsrådet (fram till 2022).

Senaste: Integrating programming in Swedish school mathematics: description of a research project

Helt klart är att vi behöver en bättre förståelse för lärares behov av ämnesdidaktisk kunskap. I en annan artikel fr 2015 söker jag tillsammans med Swedsoft ett större grepp med Computational thinking (Hur skall det svenska utbildningssystemet möta framtidens utmaningar? Helhetssyn på svensk utbildning om digitalisering och programmering). I andra länder är CT aktuellt. I Sverige har vi valt en annan väg, då det är integrerat i matematik och teknik. Om du önskar följa mig på Research Gate.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.