Camilla Olsson

Researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, Speech-Language Pathology

Email:
camilla.olsson[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 7697
Mobile phone:
+46 72 9999133
Visiting address:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Lecturer at Department of Public Health and Caring Sciences, Basic Education

Email:
camilla.olsson[AT-sign]uu.se
Mobile phone:
+46 72 9999133
Visiting address:
BMC, Husargatan 3

Postal address:
Box 564
751 22 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mina forskningsområden är framför allt funktionell kommunikation hos personer med svår afasi, samt psykisk hälsa hos personer med afasi. Jag handleder också studentuppsatser i logopedi på magister- och masternivå. Parallellt med forskning och undervisning arbetar jag kliniskt som logoped i Region Gävleborg.

Keywords: speech-language pathology logopedi aphasia afasi

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Camilla Olsson