Valter Niemelä

Specialist physician at Department of Medical Sciences, Neurology

Email:
valter.niemela[AT-sign]neuro.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset

Postal address:
Akademiska sjukhuset, ing 85 plan 2
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som neurolog med inriktning mot neurogenetiska sjukdomar och disputerade 2019 med en avhandling om biomarkörer i ryggmärgsvätska vid Huntingtons sjukdom. Jag försöker hitta synergier mellan kliniskt arbetssätt och insamlandet av data för forskning för att förbättra vård och behandling vid neurogenetiska sjukdomar.

Keywords: inflammation neurobiologi neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genetik neurologi

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Valter Niemelä