Nils Kirsten

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Email:
nils.kirsten[AT-sign]edu.uu.se
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är universitetslektor i pedagogik och mina huvudsakliga forskningsområden är lärares kompetensutveckling, lärarprofessionalism och skolans styrning.

Jag är leder forskningsprojektet "Att studera kompetensutvecklingens effekter genom kvasi-experimentella analyser av TIMSS och PIRLS" som pågår 2022-2025. Medverkande i projektet är även Jannika Lindvall, Andreas Ryve, Jan-Eric Gustafsson och Leah Natasha Glassow.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Nils Kirsten