Petter Spjut

PhD student at Department of Theology, Biblical Exegesis

Email:
petter.spjut[AT-sign]teol.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postal address:
Box 511
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Petter Spjut är doktorand i Nya testamentets exegetik och skriver sin avhandling om 300-talets debatter kring auktoritativ text, med särskild fokus på texttolkning i den koptiska texten Pistis Sophia. Förutom senantik kristendom, samt koptisk och grekisk litteratur, intresserar sig Petter också för ideologikritik och receptionshistoria.

Keywords: pistis sophia koptiska grekiska nya testamentet senantiken gnosticism receptionshistoria tidig kristendom apokryfer

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Petter Spjut