Malin Mark

PhD student at Department of Scandinavian Languages

Email:
malin.mark[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 2999
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag avståndsskyltar under coronapandemin. Fokus ligger på om och i så fall hur skyltarna kan kopplas till den ansvarsdiskurs som ofta setts som kännetecknande för den svenska coronahanteringen. Materialet består av fotografier av avståndsskyltar insamlade i företrädesvis handeln från december 2021 till februari 2022.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

2013-2020: Forskningsassistent inom Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, fokus på språkgranskning och korrekturläsning. Inom denna tjänst har jag även skrivit ett par rapporter om bedömning av muntliga nationella prov, detta i samarbete med docent Anne Palmér.

2015: Masterexamen i svenska och nordiska språk.

2011: Magisterexamen i journalistik.

2009: Kandidatexamen i litteraturvetenskap och engelska.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Malin Mark