Lisa Hellman

Researcher at Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)

Email:
lisa.hellman[AT-sign]swedishcollegium.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 2
752 38 Uppsala
Postal address:
Thunbergsvägen 2
752 38 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag forskar om globala och interkulturella kontakter under tidigmodern tid, med ett speciellt fokus på Asien (främst Kina, Japan och Centralasien. Jag studerar sådana kontakter som en del av en gemensam mänsklig global historia, och tolkar även dessa kontakter som genus- och maktrelationer. Jag arbetar även med maritim historia, alltså med fokus på haven och hamnarnas sammanbindande roll i historien, och på det liv män och kvinnor levde ombord.

Keywords: ryssland genus japan globalhistoria asien tidigmodern tid 1700-tal kina maritim

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Lisa Hellman