Viktor Jacobsson

Communications officer at Department of Education

Email:
viktor.jacobsson[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 8411
Mobile phone:
+46 70 1914613
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
SE-621 57 Visby
Sweden
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
SE-621 67 Visby
Sweden

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar med kommunikation vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) samt Blått Centrum Gotland (BCG) - en samverkan mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland kring vatten. Jag har även uppdrag som rör kommunikation och utvecklingsarbete kopplat till hållbarhet vid Campus Gotland, däribland Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling.

Keywords: kommunikation information utbildning education hållbarhet campus gotland hållbar utveckling sustainable developement web tvärvetenskap blått centrum gotland wicked issues sustainability talks grass campus blåsenhus

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Viktor Jacobsson