Javier Chirinos

PhD student at Department of History

Email:
javier.chirinos[AT-sign]hist.uu.se
Telephone:
+4618-471 1549
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsprojekt
Limariket:
Uppkomsten och utvecklingen av Perus statsskuld från 1790 till 1820

Denna avhandling syftar till att förklara uppkomsten och utvecklingen av Perus statsskuld från 1790 till 1820.

Avgränsningsområde blir Lima eftersom Limas ekonomiska och politiska makt kom att påverka Perus statsformering.
Den valda tiden omfattar slutskedet av Perus kolonialtid och början av republiken. Statsformering i Peru är en komplex process av överlappning av olika finansiella och politiska förändringar som skiljer sig i det övriga spanska Amerika. År 1778 förlorade Lima handelsmonopol när andra hamnar tilläts föra handel direkt med Spanien. Limas handel hotades också av konkurrens av produkter från Europa och USA. Under Napoleons invasion av Spanien samt kung Fernando VII kidnapping 1808-1810 skapades en politisk kris i det spanska Imperiet. Kolonierna i Sydamerika gick in i en fas av inbördeskrig, utom Lima. I skuggan av splittring och motsättningar i det spanska Imperiet gick Limas centrala regering till en motattack för att återerövra den hegemoni som de höll på att förlora i Sydamerika. Limas finanser rustade upp en armé och började en tid av pacificering och försvar av det som blev kvar av Imperiet. Under krigets gång i Sydamerika stängde Lima dörren till frihandeln och reformerade finanserna. Limas handelsmän drev handeln bara med Imperiet. Den centrala regeringen i Lima införde nya skatter och lån. En tredjedel av statens budgetutgifter gick åt till krig och lön. Vad drev Limas oligarki att stå emot en hel kontinents vilja, nämligen självständighet? För att uppfylla detta syfte undersöks processen med fokus på hur statens underskott och skulden finansierades. För det andra Limas handelsmanna- samfundets (El consulado) struktur, kapitalisering, resurser, strategier (konflikt och consensus) och vilka intressen de hade. Slutligen även en fråga om institutionalisering, hur och varför de skapades, hur de påverkades i en tid av krig och politisk/ekonomisk konflikt.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.