Veronica Hjärner

Financial Administrator at Department of Medical Sciences, Administration

Email:
veronica.hjarner[AT-sign]medsci.uu.se
Telephone:
+4618-6113509
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mina ansvarsområden inom institutionen för medicinska vetenskaper:

  • Rekvireringar och faktureringar utifrån kontrakt
  • Budgetarbete
  • Bokslutsarbete
  • Uppföljning och utvärdering av ekonomirelaterade arbeten

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Veronica Hjärner