Sara Lindahl

Project coordinator at Department of Scandinavian Languages, Research Group for National Tests in Swedish and Swedish as a Second Language

Email:
sara.lindahl[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 6413
Visiting address:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Institutionen för nordiska språk, NP
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Sara Lindahl arbetar med administration, digitalisering, språkgranskning och layout i Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk på institutionen för nordiska språk.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

  • Fil. kand. i språkvetenskap, inriktning nordiska språk.
  • Högskoleexamen i litteraturvetenskap.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.