Pierre Thorell

Adjunct lecturer at Department of Civil and Industrial Engineering, Quality Science

Email:
pierre.thorell[AT-sign]angstrom.uu.se
Visiting address:
Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har varit lärare inom ämnet sedan 2005. Mitt intresse inom ledarskap är främst kopplat till lärande, kvalitet, organisation och förändring. Jag skrev min Magisteruppsats om "Det korrigerande samtalet - ett samtal för tillfällig förbättring eller varaktig förändring". Har också en lärarexamen sedan 2004 från Linné universitetet.

Jag är arvoderad lärande på Campus Gotland. Har under många år jobbat med ledarskapsfrågor och utvecklingsfrågor inom HR, både som chef och konsult.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Pierre Thorell