Petra Eriksson

Lecturer at Department of Art History, Conservation

Email:
petra.eriksson[AT-sign]konstvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 8324+46-498 108324
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Lecturer at Staff Unions, Saco-S vid Uppsala universitet

Visiting address:
Thunbergsvägen 7A
Postal address:
Box 533
751 21 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Programansvarig för Byggnadsantikvarieprogrammet.

Samverkansdoktorand i kulturvård vid Göteborgs universitet. Forskningsstudierna fokuserar på energieffektivisering av byggnadsbestånd och det byggda kulturarvets värden och görs till största delen inom ramen för större forsknings- och utvecklingsprojekt.

Bakgrund i den byggnadsantikvariska praktiken, som byggnadsantikvarie vid länsstyrelser och länsmuseum.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Petra Eriksson