Carina Johansson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Ethnology; Employees

Email:
carina.johansson[AT-sign]etnologi.uu.se
Telephone:
+4618-471 8385
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postal address:
Uppsala universitet,Campus Gotland
Cramérgatan 3
SE-621 67 Visby
Sweden

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag undervisar i etnologi/folkloristik på grund- och masternivå mestadels vid Campus Gotland. Mina främsta forskningsintressen rör kulturarvspolitik, hållbara besök, vardagsliv, slöjd och visuell kultur. Pågående projekt rör kvinnliga fotografer på Gotland i ett kulturhistoriskt perspektiv, botaniska trädgården i Visby som besöksmål och som en del av Världsarvet Hansestaden Visby. Även en bok om människornas Gotland är på gång, tillsammans med en fotograf, för att nyansera "bilden av Gotland".

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Carina Johansson