Tor Broström

Professor at Department of Art History, Conservation

Email:
tor.brostrom[AT-sign]konstvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 8323+46-498 108323
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning handlar om inneklimat och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det är tvärvetenskaplig och tillämpad forskning med fokus på hur man får en hållbar balans mellan att spara energi och bevara kulturvärden.

Min undervisning är inom samma område som forskningen, det handlar om fukt och värme i byggnader, inomhusklimat och energi.

Keywords: energy efficiency sustainable development historic buildings climate change adaptation indoor climate

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Utbildning

  • Bachelor of Science in Engineering, Princeton University 1980
  • Tekn Lic, Chalmers, 1984
  • Tekn Dr, KTH, 1996

Anställningar

  • Adjunkt och biträdande enhetschef, KTH Visby, 1990 - 1998
  • Lektor i byggnadsvård, Högskolan på Gotland, 1998 - 2011
  • Professor i kulturvård, Högskolan på Gotland, 2011 - 2013
  • Professor i kulturvård, Uppsala universitet, 2013 -

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning handlar om inneklimat och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det är tvärvetenskaplig och tillämpad forskning med fokus på hur man får en hållbar balans mellan att spara energi och bevara kulturvärden.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Tor Broström