Sara Rosenquist

Head of unit at Student Affairs and Academic Registry Division, Student Registry Unit

Telephone:
+4618-471 7230
Mobile phone:
+46 70 4250819
Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7

Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Keywords: områdeskanslier kansliet för naturvetenskap och teknik studentavdelningen universitetsförvaltningen samverkan internationalisering utbildningssamarbete internationell samverkan internationella masterprogram utbildningssamordning utbildningsutvärderingar kandidatprogram ingenjörsutbildning enheten för studieadministration antagning

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Sara Rosenquist