David Naylor

Communications officer at Communications Division, Media Relations and Editorial Services

Email:
david.naylor[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 1763
Mobile phone:
+46 70 4250466
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7
75237 Uppsala
Postal address:
Box 256
75105 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag jobbar som delprojektledare i projektet Ny webbplattform, där jag är har huvudansvar för delprojekt 3 – införandet av Sitevision på universitetets externa webb. Jag är också huvudansvarig för universitetets gemensamma bildbank.

För frågor som rör struktur och publicering i Infoglue, kontakta i första hand webbredaktionen@uadm.uu.se.

Keywords: bildbank bilder foto photos ny webbplattform webbprojektet delprojekt 3 externwebb

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

David Naylor