Niklas Hörberg

PhD student at Department of Medical Sciences, Child and Adolescent Psychiatry

Email:
niklas.horberg[AT-sign]neuro.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10

Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Short presentation

MD, specialist in psychiatry. PhD student. Employed at Akademiska sjukhuset, Uppsala, at a outpatient unit for young adult psychiatric patients since 2017.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Läkarexamen sedan 2009. Arbetar sedan 2017 som specialistläkare i vuxenpsykiatrin på Psykiatrimottagningen för unga vuxna, och arbetar även med utbildning av ST-läkare.

Pågående doktorandstudier.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning är inriktad på funktion - dels om instrument för att mäta funktionsnivå, dels om vilka faktorer som påverkar funktionen, och hur de kan samspela.

Inom ramen för mitt doktorandarbete har jag skrivit artiklar med nedanstående teman:

- Validering av de svenska versionerna av funktionsskattningsskalan Sheehan Disability Scale samt traumaskattningsskalan Early Trauma Inventory.

- Hur påverkar barndomstrauma och aktuella psykiatriska diagnoser funktionsnivån hos unga vuxna patienter, och hur samspelar de.

- Vilka faktorer, exempelvis personlighet, anknytning, samsjuklighet och barndomstrauma, predicerar funktionsnivån hos unga vuxna patienter.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Niklas Hörberg