Peter Bergkvist

Project Coordinator at Department of Materials Science and Engineering, Applied Mechanics

Email:
peter.bergkvist[AT-sign]angstrom.uu.se
Telephone:
+4618-471 3029
Mobile phone:
+46 70 4250314
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Postal address:
Box 35
751 03 UPPSALA

Short presentation

Projektkoordinator och Laboratorieansvarig på Tillämpad mekanik

Projektkoordinator och Inköpsansvarig på Industriell Teknik

Samordnande Skyddsombud på institutionerna

Materialvetenskap, Elektroteknik samt

Samhällsbyggnad och Industriell Teknik.

Brandskyddsombud, Kemikalieansvarig

samt Arbetsplatsombud

Keywords: skyddsombud ångströmlaboratoriet projektkoordinator kemikalier brandskyddsombud kemikalieombud arbetsplatsombud inköpsansvarig indtek laboratorie ansvarig

Från 2011 Jobbar jag som Projektkoordinator och Laboratorieansvarig vid Institutionen för Matrialvetenskaper och Jag har varit med att bygga upp flera laboratorium för mekanisk provning för forskning, utbildning och externa uppdrag. Jag har ett bra kontaktnät inom organisationen Uppsala Universitet.

Jag är resultatinriktad och det gläder mig att ha få vara med om att bygga upp en fungerande laborativ verksamhet Här på Tillämpad Mekanik.

Mitt stora mål här! är att medverka att få denna verksamhet frodas, i samverkan med forskare, lärare, doktorander och studenter vid universitetet.

Mitt mål är att skapa god laborativ arbetsmiljö, med nöjda användare av laboratoriet.

Hittills har jag haft en viktig roll i upphandling, brukstagande och användande av mekanisk testutrustning i laboratoriet vid Avdelningen för tillämpad mekanik: Röntgen mikrotomograf med in-situ dragprovning, digital-speckle-utrustning för helfälts mätning av förskjutning och töjningar, elektronmikroskop instrumerad med dragsteg.

Vi på avdelningen (Tillämpad mekanik) är väl bevandrade med styr- och mätprogram för laboratoriets utrustning för mekanisk provning.
Jag har även sålt, utfört och fakturerar ett flertal externa uppdrag för materialkarakterising.

I samarbete med Ångström-verkstaden har jag utvecklat och tillverkat ett par test-riggar för skjuvprovning och undervisning (experimentell laboration för att illustrera den mekaniska reciprocitetssatsen).

Vi har Idag ett väl fungerande Lab inom mekanisk testutrustning i laboratoriet vid Avdelningen för tillämpad mekanik Uppsala Universitet.

Där vi kan göra Uppdrag åt företag och Instutioner.
Följande tester kan göras Röntgen mikrotomograf med in-situ dragprovning, digital-speckle-utrustning för helfälts mätning av förskjutning och töjningar, elektronmikroskop instrumerad med dragsteg.

//Peter Bergkvist

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Peter Bergkvist