Per Widén

Archivist at University Library, Special Collections Division; Maps and Pictures

Email:
per.widen[AT-sign]ub.uu.se
Telephone:
+4618-471 3958
Mobile phone:
+46 70 4250496
Visiting address:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postal address:
Box 510
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Bildarkivarie på avd. för specialsamlingar, Carolina Rediviva.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Docent i Idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och sedan hösten 2020 arkivarie på kart- och bildenheten på Uppsala universitetsbibliotek. 2020-2022 är jag också 50% forskare på Nationalmuseum i projektet "History painting and sense of history - national subjects in the visual arts c. 1780-1830”.

Jag har tidigare arbetat som lektor och forskare i konstvetenskap och idé- och lärdomshistoria vid bland annat Uppsala universitet, Stockholms universitet och Linnéuniversitetet och disputerade 2009 vid Göteborgs universitet på avhandlingen Från kungligt galleri till nationellt museum. Aktörer, praktik och argument i svensk konstmuseal diskurs ca 1814-1845 (Gidlunds förlag), där jag analyserade debatten om ett svenskt nationalmuseum under 1800-talets första hälft.

Mina forskningsintressen omfattar historieskapande och historiebruk med särskilt fokus på decennierna kring 1800, nationalism, samlings- och utställningshistoria samt historiemåleri.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.