Karl Ekendahl

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Philosophy, Practical Philosophy; Academic Staff

Email:
karl.ekendahl[AT-sign]filosofi.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postal address:
Box 627
751 26 UPPSALA

Short presentation

PhD

Main areas of interest: well-being and philosophy of death

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag doktorerade vid Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet och disputerade 2019 på avhandlingen The Good, the Bad, and the Dead: An Essay on Well-Being and Death som diskuterade ett antal centrala argument i debatten om dödens dålighet. Delar av min tid som doktorand tillbringade jag vid Syracuse University och University of California, Riverside.

Mellan 2019 och 2023 gjorde jag en VR-finansierad postdok som delades mellan University of Oxford och Uppsala universitet. Temat för postdokprojektet var temporal välfärd.

För närvarande är jag vikarierande lektor vid Filosofiska institutionen och undervisar i framförallt normativa teorier, politisk filosofi och populationsetik.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Karl Ekendahl