Lena Nyholm

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Surgical Sciences, Nursing Research

Email:
lena.nyholm[AT-sign]surgsci.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 Uppsala

Specialist nurse at Department of Medical Sciences, Neurosurgery

Email:
lena.nyholm[AT-sign]neuro.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 85 2 tr

Postal address:
Akademiska sjukhuset, ing 85 2 tr
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är specialistsjuksköterska inom intensivvård och disputerade 2015. Jag har min anställning på neurointensiven (NIVA) Akademiska sjukhuset där jag varvar kliniskt arbete med forskning och undervisning. Jag är också affilierad till en forskargrupp bestående av sjuksköterskor på institutionen för kirurgiska vetenskaper.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Neurokirurgi, neurointensivvård, inst för neurovetenskap

Mitt forskning här syftar till att beskriva hur omvårdnadsåtgärder påverkar patofysiologin hos svårt sjuka patienter vårdade på en neurointensivvårdsavdelning. Målet med forskningen är att i möjligaste mån hitta sätt att utföra omvårdnadsåtgärder samtidigt som vitala parametrar förblir stabila så att hjärnan får bästa möjliga chans att tillfriskna.

Forskning inom neurointensivvård

Forskningsprogrammet InCHARGE, inst. för kirurgiska vetenskaper

Det övergripande syftet är att uppnå personcentrerad vård och utforma interventioner som leder till att sjuksköterskors kompetens tillvaratas. Gruppen studerar hur en personcentrerad vård kan uppnås inom den högteknologiska vården för patienter som har komplexa sjukdomstillstånd och i pre- och postoperativ vård med stöd av ramverket Fundamentals of Care. För att uppnå detta studeras organisation, struktur och förutsättningar för omvårdnad. Forskningsprojekten bedrivs inom gruppen och i tvärprofessionellt samarbete

Omvårdnadsforskning, inst för kirurgiska vetenskaper

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Lena Nyholm