Mona Nirk

Administrative Assistant at Department of Earth Sciences, Administration och service

Email:
mona.nirk[AT-sign]geo.uu.se
Telephone:
+4618-471 2393
Visiting address:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postal address:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Som prefektassistent vid Administration och service, Institutionen för geovetenskaper stöttar jag prefekt med
bl a kalenderbokningar, hantering av prefektmejl, events på institutionen samt är sekreterare vid institutionsstyrelse, ledningsgrupp och arbetsutskott.

Som administrativt stöd hanterar jag rese- och lokalbokningar, beställningar, AKKA-katalogen, SINK-skatt,
timersättningar, SYMPA och W3D3.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Mona Nirk