Kristina Asker

Lecturer at Department of Scandinavian Languages, The Language Workshop

Email:
kristina.asker[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 6803
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 1
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Språkverkstaden

Jag är universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk och arbetar i Språkverkstaden som riktar sig till alla studenter och doktorander på Uppsala universitet. Där har jag bland annat ansvar för språkhandledningen av studenter med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Dessa studenter ger jag och två kollegor enskild handledning till. Inom ramen för mitt arbete i Språkverkstaden föreläser jag om bl.a. akademiskt skrivande, muntlig framställning och om studiestrategier för olika utbildningar samt ger språkhandledning till studenter inom en mängd utbildningar på Uppsala universitet.

På Institutionen för nordiska språk undervisar jag på delkursen "Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling" inom Svenska som andraspråk B och handleder ibland C-uppsatsstudenter i ämnet Svenska som andraspråk. För övrigt skriver jag läromedel i svenska som andraspråk.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Kristina Asker