Kristina Sjöblom

Research Assistant at Department of Scandinavian Languages, Research Group for National Tests in Swedish and Swedish as a Second Language

Email:
kristina.sjoblom[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 1079
Visiting address:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Institutionen för nordiska språk, NP
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag jobbar som forskningsassistent inom Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Förutom att bistå provkonstruktörerna med diverse sysslor som att föra in uppgifter i databaser (Excel och Access) och leta rätt på originaltexter, hjälper jag till med att uppdatera Uppsala elevtextkorpus. Jag assisterar även studenter och forskare med material (främst elevtexter) från vårt arkiv. Dessutom ser jag till att hålla ordning och reda på provgruppens bibliotek.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag jobbar sedan augusti 2011 som forskningsassistent/administratör vid gruppen för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. I min tjänst bistår jag provkonstruktörerna med diverse göromål inför, under och efter provens konstruktion. Dessutom ansvarar jag för provgruppens arkiv samt är en av de som förser studenter och forskare från Sveriges högskolor och universitet med material.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Kristina Sjöblom