Emma Oljans

Affiliated Researcher at Department of Women's and Children's Health, Swedesd - Sustainability Learning and Research Centre

Email:
emma.oljans[AT-sign]kbh.uu.se
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjöldsväg 14B, 1 tr
75237 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Emma Oljans, disputerat i didaktik, vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, tidigare anställd vid institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet. Hon forskar bland annat om olika sätt att se på matens betydelse för hälsa, didaktiska urvalsprocesser, samt diskursivitet i relation till teorier om hälsa. Verksam forskare inom UGHRIS (Uppsala Global Health Research on Implementation and Sustainability) med fokus på Global hälsa och hållbar matkonsumtion.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Emma Oljans