Jacob Håkansson

Data Protection Officer at Legal Affairs Division, Office for Information Provision, Registry and University Archives

Email:
jacob.hakansson[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 2070
Mobile phone:
+46 70 1679485
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Du kan ta del av den information som finns om dataskyddsfrågor här på MP https://mp.uu.se/web/info/stod/dataskyddsforordningen.

Verksamhetsidé för enheten för informationsförsörjning, registratur och arkiv:

Arbetet hos enheten skall inriktas mot att tillhandahålla metoder och tekniskt stöd för universitetets samlade informationsförsörjning.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Jacob Håkansson