Veronica Crispin Quinonez

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Mathematics, Algebra, Logic and Representation Theory

Email:
veronica.crispin[AT-sign]math.uu.se
Telephone:
+4618-471 3197
Mobile phone:
+46 70 1679461
Visiting address:
Room 64101 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 480
751 06 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

  • Fil. dr. matematik
  • Fil. kand. filmvetenskap
  • Högskoleex. fysik

Mina forskningsintressen rör kommutativ algebra, speciellt operationer på och egenskaper hos ideal, samt algebraisk kombinatorik.

På institutionen har jag ansvar för lärarutbildning, inklusive VFU - verksamhetsförlagd undervisning (tjänstledig från uppdraget under hela 2023).

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Efter att ha disputerat vid Stockholms Universitet var jag vikarierande lektor på SU och KTH i två år samt postdoktor i Italien och USA i ytterligare två år med finansiering från KVA respektive VR. I augusti 2010 började jag som universitetslektor vid Uppsala universitet.

Administration

Ansvar för lärarutbildning, inklusive VFU - verksamhetsförlagd undervisning, på Matematiska institutionen (tjänstledig från uppdraget under året 2023). Här kan du läsa vem du ska vända dig till med dina frågor och även hitta till de olika lärarprogrammens studieplaner.

Undervisning

Lärarprogramskurser som jag ansvarar för, dock inte alltid är lärare på, är:

Övriga uppdrag

Andra aktiviteter

Aktuellt och senaste

Språkkunskaper

  • Kronologiskt: ryska, engelska, svenska, spanska, italienska.
  • Efter färdighet: ryska/svenska, engelska, italienska, spanska.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Veronica Crispin Quinonez