Johan Boberg

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Email:
johan.boberg[AT-sign]edu.uu.se
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Research coordinator at Department of History of Science and Ideas

Email:
johan.boberg[AT-sign]idehist.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P

Postal address:
Box 629
751 26 UPPSALA

Researcher at Department of Philosophy, Theoretical Philosophy; Affiliated

Email:
johan.boberg[AT-sign]filosofi.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postal address:
Box 627
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Johan Boberg är disputerad i teoretisk filosofi och för närvarande verksam som lektor i utbildningssociologi och forskningskoordinator vid Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO).

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Johan Boberg