Birgitta Jakobsson Larsson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Public Health and Caring Sciences, Lifestyle and rehabilitation in long-term illness

Email:
birgitta.jakobsson.larsson[AT-sign]pubcare.uu.se
Telephone:
+4618-471 6655
Mobile phone:
+46 73 4697159
Visiting address:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Specialist nurse at Department of Medical Sciences, Neurology

Email:
birgitta.jakobsson.larsson[AT-sign]neuro.uu.se
Mobile phone:
+46 73 4697159
Visiting address:
Akademiska sjukhuset

Postal address:
Akademiska sjukhuset, ing 85 plan 2
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är leg sjuksköterska och tog examen 1997 och har sedan dess arbetet på neurologen vid Akademiska sjukhuset. Sedan 1999 har jag arbetat som koordinator och teamsjuksköterska inom teamet för motor neuron sjukdomar (MNS), där den vanligaste diagnosen är ALS. Hösten 2020 började jag som universitetslektor, där jag framför allt undervisar studenter på sjuksköterskeprogrammet. I min förenade befattning så arbetar jag fortfarande som koordinator och sjuksköterska i MNS-teamet.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

2016 disputerade jag med min avhandling Qulity of life, Coping and need of support during the ALS trajectory.

2018 startade jag ett forskningsprojekt tillsammans med Joachim Burman och Anne-Marie Landtblom med fokus på förväntningar, livskvalitet och emotionellt välmående hos patienter med MS som behandlas med blodstamcellstransplantation. Data samlas in före samt efter genomgången behandling med syftet att se om det finns behov av att förbättra och utveckla information inför behandlingen.

Deltar även i ett samarbetsprojekt med Göteborgs universitet och Umeå universitet med fokus på barn som närstående till förälder som har ALS. Huvudansvarig för projektet är Anneli Ozanne vid Göteborgs universitet och jag är bihandledare för doktoranden i projektet. Huvudsyftet med projektet är att utveckla en stödmodell för patienter med ALS och deras familjer.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.