Birgitta Hellqvist

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Email:
birgitta.hellqvist[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 2402
Mobile phone:
+46 72 9999723
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är filosofie doktor i romanska språk, ssk. fransk språkvetensskap och universitetslektor i didaktik med inriktning mot franska. Jag är också studierektor och ansvarig för verksamheten vid FBA: https://edu.uu.se/fba. Jag har lärarlegitimation i franska och svenska och har undervisat många år i grundskolan och gymnasieskolan. Jag har också varit utbildningsledare vid Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap vid UU.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Birgitta Hellqvist